Kransen er en av våre aller eldste symboler, og representèrer evigheten. -Ingen begynnelse, ingen slutt.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10